Enligt reglerna får man inte köra i dagsljus med bakljus på. 2009 infördes nya lagar i hela EU om vad som gäller för bilbelysning under dagtid. Ett centralt begrepp är det tyska ”Tagfahrlicht”, som är standard på nya bilar.

Tagfahrlicht är en standardinställning som innebär att endast spoilerljus och varselljus är tända. Resten, alltså framljus, halvljus, parkeringsljus, skyltbelysning och bakljus är släckta. Tagfahrlichtsytemet innehåller en sensor som känner av om det blir skymningen, eller om bilen kör in i en tunnel. Då tänds fordonsbelsyningen, för att släckas igen när det blir ljust.
Den främsta anledningen till lagändringen uppgavs vara att säkerheten ökar, eftersom det blir lättare att uppfatta om ett bromsljus tänds när bakljusen är släckta. Sedan årsskiftet gäller dessa regler för alla nya bilar som säljs. På bilar utrustade med sensor tänds ljuset automatiskt vid körning i mörker, regn eller dimma. Lättare regn eller dimma kan dock vara svårt för sensorn att känna av, och då får belysningen kopplas på manuellt.
Lagen trädde i kraft 15 oktober 2009, i hela EU. Att köra med tänt bakljus var tillåtet under en övergångsperiod, men denna period är över nu. Nu gäller att halvljus eller annat ljus får användas i dagsljus, dock inte i kombination. De former av annat ljus som är tillåtna är varselljus, dimljus eller spänningsreducerat halvljus. Annat ljus får dock inte användas i kombination med helljus i mörker, skymning eller gryning. Dimbakljus får användas då sikten är kraftigt nedsatt, men får inte blända bakomvarande förare. Vissa bilar är även utrustade med nödstoppssignal, som blinkar vid kraftiga inbromsningar.