Lastbilsvåg är ett måste för många åkerier, då de ger möjlighet att väga såväl själva lastbilen som lasten. Det finns flera olika typer av lastbilsvågar, som ger möjlighet att väga lasten när den lastats på bilen, eller att väga bilen med last. Vilken våg som ska användas beror bl.a. på typ av last, och typ av lastbil.

Chassievåg – en våg som monteras i fordonets lastväxlare och kan kopplas till färddatorn. Med en chassiemonterad våg kan man väga alla laster som lastas på fordonet.

Bulkvåg – fungerar ungefär som en chassievåg, med den skillnaden att bulkvågen monteras under flaket på lastbilar och flak med dumprar. Den väger enbart den lösa lasten, till skillnad från en chassievåg som även väger lastens behållare.

Flakvåg – en våg som kan monteras i t.ex. en djurtransport, eftersom den lämpar sig för att väga djur ett i taget. Flakvågar är ofta behandlade för att vara lätta att rengöra.

Baklyftsvåg – en våg monterad i baklyften på en lastbil kan också användas för att väga djur, men kommer kanske än mer till sin rätt när det handlar om att väga enskilda saker, som varierar mycket i vikt. Ett exempel kan vara möbler från dödsbon.

Kranvåg – en våg för kranbilar, som väger det som lyfts upp av kranen.