Oljesanering handlar om att återställa vatten och markområden som förorenats vid oljeutsläpp. Flera olika tekniker finns att tillgå när man utför detta, och beror till stor del på hur föroreningen har gått till. Vid en olycka där fartyg eller båtar varit inblandade krävs oftast lång tid för att rengöring av allt som varit kontakt med oljan. Det finns också metoder för att begränsa oljans framfart och genom att bland annat i vatten använda sig utav länsar och att man på land inrättar invallningar. Det finns också metoder för att minska utsträckningen genom att använda sig av olika uppsamlingsmedel som suger till sig det oljeutsläpp som läckt ut.

Oljesaneringen kan också handla om att rengöra löst material som påverkats av oljan då man i detta läge samlar in materialet in på mekanisk väg och rengörs med oljelösande medel. Svåraste uppgiften man kan stöta på är dock att ta hand om skadade djur, särskilt representerade är sjöfåglar. Svenska hav har blivit märkbart påverkade av de miljöolyckor som skett och påverkat djurlivet avsevärt, speciellt Östersjön kännetecknas som ett hav utan vidare djurliv efter flertalet utsläpp.

En annan vanlig typ av oljesanering är det arbete som sker efter trafikolyckor, inom detta område finns det flera bolag representerade som utför saneringsarbetet, bland annat Ocab (ursprungligen Oil Clean AB) som är mycket kompetenta på detta område med lång erfarenhet och helt klart är värda att kontakta vid ett läckage av denna typ. Ocab arbetar också med ytterligare några områden som till exempel; asbestsanering, brandsanering, luktsanering etc.