Under de senaste 25 åren har det tydligt visats att det är allt färre som väljer att ta körkort – men varför då? Körkort och bil har länge varit symbolen för ren frihet, men trots detta är det allt färre unga som idag väljer att ta körkort, skriver Helsingborgs Dagblad. Och i artikeln pratar man inte om att frihetsperspektivet är borta – det är snarare finansieringen av körkortet som skapar problem och man menar att körkort numera är en klassfråga.

tomma fickor konkurs fattigAtt det är färre som tar körkort bland unga är tydligt och forskarna tror att detta beror på att man helt enkelt inte har råd längre. Förr räckte det till exempel att ta lån för att köpa bil, men nu måste man i vissa fall även dra på sig skulder för att ens kunna ta sitt körkort och det är ju inte riktigt rätt. Men detta är dock inte någon ny trend utan redan på 1990-talet började larmen om detta att komma och som exempel kan ses hur andelen ungdomar som hade körkort under år 1987 var omkring 85 procent – och bara tio år senare hade siffran minskat till under 70 procent. Men frågan är den samma: varför ser det ut på detta vis?

Anledningar till att färre tar körkort enligt forskarna:

  • Kostnaden – det är dyrt att ta körkort och få har råd att lägga pengar på kort och bil
  • Urbanisering – kollektivtrafiken ökar i och städerna bara växer, det finns inget behov av att köra bil själv längre
  • Arbetslöshet – färre unga har arbeten vilket gör deras ekonomi svajig vilket i sin tur gör körkortet till en icke-prioriterad kostnad
  • Man är ung lägre – förr flyttade man så tidigt som vid 16-års ålder, men idag är det fler som på grund av studier och annat istället bor kvar hemma till 30-års åldern.
  • Attityderna kring bilen har ändrats – idag är bilen en av våra största miljöbovar och dess statussymbol har minskat och är inte längre en lika stor symbol eller markör för varken frihet eller att bli vuxen.